Bir hasar durumuyla karşılaştığınızda, acenteliğimizi veya 7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz Sigorta Şirketi Acil Yardım Hattını arayarak hasar ihbarında bulunabilirsiniz.

Hasar İhbarınızı En Geç 5 İş Günü İçinde bildirmeniz gerekmektedir.

Hasar ihbarında aşağıda belirtilen bilgiler sizden istenecektir:

 • Poliçe ve acente numarası
 • Sigortalının adı, soyadı, ticari unvanı;
 • Hasar tarihi;
 • Tahmini hasar miktarı;
 • Hasarın mahiyeti;
 • Ekspertiz yapılacak yerin açık adresi ve telefonu;
 • Ayrıca, Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası hasarlarında; müvekkile ait Ad Soyad / Unvan, Telefon numarası vergi/tc kimlik no bilgileri istenecektir.;

Hasar anında acil yardıma ihtiyaç duyuyorsanız bunu mutlaka müşteri temsilcimize bildiriniz, kendisi sizin için gerekli olan yardımı en kısa sürede organize edecektir.

Hasar ihbarı yaptığınızda tarafınıza verilecek olan dosya numaranızı mutlaka not ediniz. Hasarınızla ilgili tüm yazışma ve görüşmelerde bu dosya numarası kullanılacaktır. Hasarınızla ilgili tüm süreçte dosya numaranızı bilmeniz ve sizden talep edeceğimiz hasar evraklarını en kısa sürede temin ederek bize ulaştırmanız size kolaylık sağlayacak, işlemlerinizi hızlandıracaktır.

Anadolu Sigorta Acil Yardım Hattı: 0850 724 0850

AIG Sigorta Acil Yardım Hattı: 444 12 44

Zurich Acil Yardım Hattı: 444 0 665

 • Poliçe fotokopisi;
 • Sigortalı beyanı;
 • Müvekkil beyanı;
 • Hasara konu dava dosyası evraklarının fotokopisi;

Kasko Hasarlarında İstenecek Evraklar

 • Poliçe fotokopisi;
 • Trafik kazası tespit tutanağı / Zabıt;
 • Hasarlı aracın fotoğrafları;
 • Sigortalının ehliyet/ruhsat fotokopisi;
 • Beyan ( zabit yok ise );
 • Alkol raporu;
 • Yük irsaliyesi ve kantar fişi (Araç yüklü iken kaza yapmışsa);
 • Ödemenin yapılacağı banka, şube ve hesap no bilgileri;

Cam Kırılması Hasarlarında İstenecek Evraklar

 • Hasarınızın nasıl olduğunu anlatan detaylı bir beyan /zabit;
 • Ruhsat fotokopiniz;
 • Hasarınız seyir halinde olmuş ise ehliyet fotokopiniz;
 • Fatura;
 • Hasarlı aracın fotoğrafları;
 • Ödemenin yapılacağı banka, şube ve hesap no bilgileri;

Park Hali Hasarlarında İstenecek Evraklar

 • Karakoldan tutturulmuş polis zabtı;
 • Hasarınızın nasıl olduğunu anlatan detaylı bir beyan ( zabit yok ise );
 • Ruhsat fotokopiniz;
 • Fatura;
 • Hasarlı aracın fotoğrafları;
 • Ödemenin yapılacağı banka, şube ve hesap no bilgileri;

Radyo Teyp Hasarlarında İstenecek Evraklar

 • Karakoldan tutturulmuş polis zabtı;
 • Ruhsat fotokopiniz;
 • Fatura;
 • Hasarlı aracın fotoğrafları;
 • Ödemenin yapılacağı banka, şube ve hesap no bilgileri;

Devrilme Hasarlarında İstenecek Evraklar

 • Poliçe fotokopisi
 • Trafik kazası tespit tutanağı / Zabıt;
 • Sigortalının ehliyet / ruhsat fotokopisi;
 • Alkol raporu;
 • Hasarlı aracın fotoğrafları;
 • Yük irsaliyesi ve kantar fişi (Araç yüklü iken kaza yapmışsa)
 • Ödemenin yapılacağı banka, şube ve hesap no bilgileri;

Pert Hasarlarda İstenecek Evraklar

 • Trafikten çekme belgesi ( rehin, haciz vs düşürülmüş olmalı )
 • Oto satış vekaleti ( Matbu şekli sigorta şirketi tarafından pert bilgisi verilirken bildirilecektir.)
 • Aracın yedek anahtarı;
 • Araç dosyası (fatura,üretim belgesi,);
 • Şahıs araçlarında ruhsat sahibi kimlik fotokopisi, Şirket araçlarında ise; vergi levhası, imza sirküsü, ticaret sicil gazetesi, faliyet belgesi, imza yetkilisi kimlik fotokopisi;
 • Ödemenin yapılacağı banka, şube ve hesap no bilgileri;

Araç Çalınması Hasarlarında İstenecek Evraklar

 • Karakol müracaat zaptı;
 • Ruhsat Fotokopisi;
 • Motorlu Taşıtlar Vergi Diaresi’ nden Temiz kağıdı (ilişik kesme belgesi, borcu yoktur yazısı);
 • Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi’ nden geçici kayıt kapama yazısı;
 • Tutanağın tutulduğu karakoldan bulunamadı yazısı
 • Oto hırsızlık masasından bulunamadı yazısı;
 • Aracın asil ve yedek anahtarları;
 • Çalıntı ruhsat / çalıntı belgesi aslı ( rehin, haciz vs düşürülmüş olmalı );
 • Vekalet (Matbu şekli sigorta şirketi tarafından çalıntı bilgisi verilirken bildirilecektir. );
 • Araç dosyası (fatura,üretim belgesi);
 • Şahıs araçlarında ruhsat sahibi kimlik fotokopisi, Şirket araçlarında ise; vergi levhası, imza sirküsü, ticaret sicil gazetesi, faliyet belgesi, imza yetkilisi kimlik fotokopisi;
 • Ödemenin yapılacağı banka, şube ve hesap no bilgileri;

Olayın niteliğine göre inceleme sonrasında gerek duyulduğunda ek belge istenebilecektir.

Trafik Sigortası / Maddi Zararlar İçin İstenecek Evraklar

 • Kusur durumunu gösterir trafik kazası tespit tutanağı onaylı sureti.
 • Alkol raporu
 • Sigortalının ehliyet/ruhsat fotokopisi
 • Zarar gören aracın ruhsat fotokopisi
 • Hasar resimleri
 • Zarar gören aracı kullanan kişinin ehliyeti
 • Mağdur ruhsat sahibine ait banka, şube ve hesap no bilgileri

Trafik Sigortası / Bedeni Zararlar / Daimi Sakatlık İçin İstenecek Evraklar

 • Kusur durumunu gösterir trafik kazası tespit tutanağı
 • Maluliyet derecesini belirtir hastane heyet raporu
 • Kişinin son kazanç belgesi
 • Mağdur kişiye ait banka, şube ve hesap no bilgileri

Trafik Sigortası / Bedeni Zararlar Vefat Tazminatı İçin İstenecek Evraklar

 • Kusur durumunu gösterir trafik kazası tespit tutanağı
 • Savcılık onaylı ölü muayene tutanağı
 • Veraset ilamı
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Kişinin son kazanç belgesi
 • Mağdur kişiye ait banka, şube ve hesap no bilgileri
 • Hasar fotoğrafı
 • İpotekli veya rehinli hasarlarda muvaffakatname
 • Olay yeri inceleme tutanağı-ifade tutanağı
 • Tapu veya kira kontratı
 • Sigortalının beyanı
 • Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge
 • Vergi Levhası

Yağış Hasarlarında İstenecek Evraklar

 • Meteoroloji raporu
 • Beyan
 • Resim
 • Tapu/kira kontratı/vergi levhası
 • Son bir yıl için envanter kayıtları(işyeri için)

Dahili Su Hasarlarında İstenecek Evraklar

 • Beyan
 • Resim
 • Fiyat teklifi
 • Tapu (mal sahibi ise) - kira kontratı (kiracı ise)
 • İtfaiye raporu(yangın raporları için istenir),
 • Savcılıktan takipsizlik kararı veya iddianamesi,
 • Hasar fotoğrafı,
 • İpotekli veya rehinli hasarlarda muvaffakatname,
 • Meteoroloji raporu (Fırtına ve sel-seylap hasarlarında istenir)
 • Araç veya deniz aracı çarpması hasarlarında polis zabtı,
 • Tapu veya kira kontratı,
 • Sigortalının beyanı,
 • Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge,
 • G.L.H.K hasarlarında karakol tutanakları,
 • Komşudan sirayetlerde karakol tutanağı veya apartman yöneticisi tutanağı,
 • Vergi levhası.
 • Beyan,
 • Tapu/kira kontratı,
 • Resim,
 • Eksper raporu.
 • Sigortalının beyanı,
 • Resmi ifade ve görgü tutanakları ,
 • Olay yeri inceleme tutanağı ,
 • Alkol raporu (hasar sebebine bağlı olarak istenir).
 • Tedavinin bittiğini belirten kat'i doktor raporu (tedavi talebine yönelik istenir),
 • Tedaviye yönelik fatura asılları (tedavi talebine yönelik istenir),
 • Maluliyet oranının belirtir heyet raporu (maluliyet halinde talep edilir),
 • Ölü muayene ve otopsi raporu (vefat halinde istenir),
 • Def'in ruhsatı (vefat halinde istenir),
 • Veraset ilamı (vefat halinde istenir),
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği (vefat halinde istenir),
 • Ölüm belgesi (vefat halinde istenir),
 • Olayın özelliğine göre farklı evrak talep edilebilir.

ANADOLU SİGORTA

AIG SİGORTA

ZURICH SİGORTA

HASAR TESPİT TUTANAĞI
SCROLL TO TOP