Günümüzde hayat, çok hızlı akıyor. Bugünümüzü yaşarken, geleceğimizi de düşünmemiz gerekiyor. Sosyal güvenlik sisteminden sağlayacağınız emeklilik geliri, bugün olduğu gibi gelecekte de yaşam standartlarınızı korumanıza yetecek mi?

Türkiye Barolar Birliği, Allianz Yaşam ve Emeklilik işbirliğinde; size ve birçok değerli meslektaşınıza geleceğiniz için çok önemli bir adım atma fırsatı sunuyor:

Bu plan sayesinde, sizlere özel sunulan avantajlar ile emeklilik döneminiz için çok daha fazla birikim yapabilir, ayrıca %25 devlet katkısı ile birikiminizi artırabilirsiniz.

Yönetim Gideri Kesintisi Fon İşletim Gideri Kesintisi Giriş Aidatı Çıkış Aidatı Minimum Katkı Payı Tutarı
%0 %1,88 - %2 yok var* 75 TL

* Çıkış aidatı olarak, teklif formunun imzalandığı tarihteki aylık brüt asgari ücretin; Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren 3 yıl içinde ayrılanlar için %75’i, üç yılını dolduran altı yıldan önce ayrılanlar için %50’si, altı yılını dolduran on yıldan önce ayrılanlar için ise %25’i alınmaktadır.

  Aylık 100 TL Katkı Payı Aylık 250 TL Katkı Payı
Sisteme Giriş Yaşı Yatırılan Katkı Payı Toplamaı (TL) Muhtemel Birikim (TL) Hak Kazanılan Devlet Katkısı ile Muhtemel Birikim (TL) Yatırılan Katkı Payı Toplamı (TL) Muhtemel Birikim (TL) Hak Kazanılan Devlet Katkısı ile Muhtemel Birikim (TL)
30 32.400 58.787 76.873 81.000 146.967 192.181
35 26.400 42.598 55.121 66.000 106.496 137.804
40 20.400 29.369 37.645 51.000 73.423 94.113

Yukarıdaki tablo bir katılımcının 56 yaşında emekli olacağı varsayımına göre hazırlanmıştır. Yıllık reel brüt %10, net %8 getiri varsayımı kullanılmıştır. Gösterilen tutar, bugünkü alım gücü cinsinden değerini göstermektedir. Devlet katkısı, aylık brüt asgari ücrete kadar olan aylık birikimlerinize %25 oranında eklenir. Devlet katkısının değerlendirileceği fonun reel getiri oranları yıllık brüt %6, net %5,63 varsayılmıştır.

Sadece Bireysel Emeklilik Sistemi için uygulanan %25 devlet katkısından yararlanabilmeniz için sistemde geçirdiğiniz süre çok önemli. Devlet katkısının tamamından yararlanabilmeniz için sistemde kalma süresine göre aşağıdaki oranlarda hak kazanırsınız.

Sistem’de Geçirilen Süre / Devlet Katkısı Hak Ediş Oranı
Üç Yıldan Az %0
En Az Üç Yıl %15
En Az Altı Yıl %35
En Az On Yıl %60
On Yıldan Fazla ve 56 Yaşından Sonra %100

Ansızın karşımıza çıkabilecek, beklenmedik durumlar olabilir. Bir sağlık sorunu ya da kaza ekonomik açıdan da yaşamınızda önemli aksaklıklara neden olabilir. Bu tür durumlarda size ve sevdiklerinize güvence sağlayacak çok özel iki sigorta ile tanışmanızı istiyoruz:

Çocuğunuzun iyi bir eğitim görmesi için elinizden geleni yapıyorsunuz. Ama başınıza bir kaza geldiğinde, onun için yaptığınız gelecek planları, bir anda değişebilir. Örneğin; uzun bir süre çalışamayabilirsiniz. Böyle bir durumda, çocuğunuzun eğitiminin yarım kalması onun bütün hayatını etkiler.Çocuğunuzun iyi bir eğitim görmesi için elinizden geleni yapıyorsunuz. Ama başınıza bir kaza geldiğinde, onun için yaptığınız gelecek planları, bir anda değişebilir. Örneğin; uzun bir süre çalışamayabilirsiniz. Böyle bir durumda, çocuğunuzun eğitiminin yarım kalması onun bütün hayatını etkiler.

Çocuğum Okusun Eğitim Güvencesi, çocuğunuzun eğitim hayatına her koşulda devam edebilmesi için çok önemli bir destek sağlıyor ve eğitim giderlerini karşılıyor. Çocuğunuzun yaşı ve öngördüğünüz eğitim hayatına göre aşağıdaki tablodan bir seçim yapabilirsiniz.

5 yıl boyunca yılda 20.000 dolar teminata sahip olmak için sadece bir kez ödeyeceğiniz prim: 498 USD

Eğitim Süresi 1. Örnek 2. Örnek 3. Örnek
Yıllık 7.500 USD teminat için toplam pirim tutarı Yıllık 10.000 USD teminat için toplam prim tutarı Yıllık 20.000 USD teminat için toplam prim tutarı
5 Yıl 192 USD 253 USD 498 USD
8 Yıl 441 USD 584 USD 1.156 USD
10 Yıl 658 USD 872 USD 1.730 USD

Gelecek için bütün planlarınızı yapmış, istediğiniz yaşam standardını yakalamış olsanız dahi, hayat her zaman böyle gitmeyebilir. Kaliteli bir yaşama erişmek için gösterdiğiniz çaba kadar, bu yaşamı korumak için de atılım göstermeniz gerekmez mi?

Yaşam Riskleri Sigortası, 20 kritik hastalıktan birine yakalanmanız durumunda, size ekonomik açıdan destek sağlıyor. Vefat durumunda ise sevdikleriniz için önemli bir güvence oluşturuyor.

 • Kanser
 • İnme
 • Kalp Krizi
 • Koroner Arter By-pass cerrahisi
 • İyi huylu beyin tümörü
 • Temel organ nakli
 • MS (multipl sklreoz)
 • Felç
 • Uzuv kaybı
 • Körlük
 • İşitme kaybı
 • Kalp kapak ameliyatı
 • Aort greftleme operasyonu
 • Balon - anjioplasti
 • Ciddi yanıklar
 • Koma
 • Kan nakli ile bulaşan HIV
 • Meslek yoluylabulaşan HIV
 • vücut organlarının görev ve hareketlerini yerine getirememesi
 • Böbrek yetmezliği
Poliçe Teklifi İçin Tıklayın
YUKARI